Sunday, April 24, 2005

Poetic Night Challenges Despair

Ба М. Пагох, ки ба колбуди илхомам даме тоза дамид

Шабе, ки гусса гиребони ман гирифту фишурд
Маро чаковаки озоди шеър бони шуд
Хушо саъодати дидор бо аниси газал
Тилисми гусса бипошиду шеърхони шуд

به م. پگاه که به کالبد الهامم دمي تازه دميد

شبي که غصه گريببان من گرفت و فشرد
مرا چکاوک آزاد شعر باني شد
خوشا سعادت ديدار با انيس غزل
طلسم غصه بپاشيد و شعرخواني شد

London
24/04/05
03:00

Monday, April 18, 2005

The Final Feather For Today

Хоб дидам, хамнафас, имшаб
Коби андухи чашмхоятро
Ламс кардам бо диле ларзон
Хачми торики хашмхоятро
خواب ديدم، همنفس، امشب
قاب اندوه چشمهايت را
لمس کردم با دلي لرزان
حجم تاريک خشمهايت را

Дарди сангини дили хубат
Бо касоват хамлаам мекард...
Биркаи ашкат маро балъид
Гум шудам дар интихои дард
درد سنگين دل خوبت
با قساوت حمله ام مي کرد
برکه اشکت مرا بلعيد
گم شدم در انتهاي درد

Эй ки лабхандат бахори буд
Буи талхи хазон меори
Бо нигохи сарди поизи
Рихвати човидон меори
اي که لبخندت بهاري بود
بوي تلخ خزان مي آري
با نگاه سرد پاييزي
رخوت جاودان مي آري

Эй ки бе ту сарои ман холи!
Пургунохам пеши чашмонат
Боз хохи дид бо лабханд
Бар рухи марди пашимонат?
اي که بي تو سراي من خالي
پرگناهم پيش چشمانت
باز خواهي ديد با لبخند
بر رخ مرد پشيمانت؟

London
18/04/05
04:34am

The Third Feather of Inspiration

Шахри ман пушти хамон кухи буланд аст
Хамон!

Модаре хаст он чо
Пур аз буи бихишт
Тобиши шуълаи хуршед аз уст
Мохро мехри мунираш ба фазо меорад
Гул бари дидани у меруяд
Осмон гуссаи у меборад
Лола бо шодии у механдад
Булбул аз киссаи у мегуяд
Модаре хаст ба покии Худо...

شهر من پشت همان کوه بلند است
همان!

مادری هست آنجا
پر از بوی بهشت
تابش شعله خورشيد از اوست
ماه را مهر منيرش به فضا می آرد
گل بر ديدن او می رويد
آسمان غصه او می بارد
لاله با شادی او می خندد
بلبل از قصه او می گويد
مادری هست به پاکی خدا...

Модаре
Пушти хамон кухи буланд
Чашмбарох
Куххо дасти дуъои уянд
Чашмахо замзамаи сураи девандозаш
مادری
پشت همان کوه بلند
چشم براه
کوهها دست دعای اويند
چشمه ها زمزمه سوره ديو اندازش

Модаре хаст, ки пахнои замин
Сурати калби чахонгири уст
Он бузургахтари рахшон ба фазо
Ки ба у менигарад
Чашми уммеди равони модари пири уст
Модаре хаст, ки номуси Худост
مادری هست که پهنای زمين
صورت قلب جهانگير اوست
آن بزرگ اختر رخشان به فضا
چشم اميد روان مادر پير اوست
مادری هست که ناموس خداست

Хадаф аз халки башар у буда
Боги пурбори Худоро
Бехтарин бору самар у буда
هدف از خلق بشر او بوده
باغ پربار خدا را
بهترين بار و ثمر او بوده

Модаре хаст, ки буд
Модаре хаст, ки хаст
Модаре хаст, ки то чархи замин мегардад
Хохад монд.
مادری هست که بود
مادری هست که هست
مادری هست که تا چرخ زمين می گردد
خواهد ماند

London
18/04/05
03:19am

The Second Feather of Inspiration

Хумори дуди захрогин
мекашад бозам
Оташак медурахшид дуздида
Фикри хоме барои дилдори –
Бо ту захри замон даво созам
خمار دود زهرآگين
می کشد بازم
آتشک می درخشد دزديده
فکر خامی برای دلداری –
با تو زهر زمان دوا سازم

Тик-тики соъати девори хамуш
Мекашад бори сахти танхои
Бо гурур
Мебарад акнуни маро
Ману хона ва шахри хобида
Савори сонияхо
تيک تيک ساعت ديوار خموش
می کشد بار سخت تنهايی
با غرور
می برد اکنون مرا
من و خانه و شهر خوابيده
سوار ثانيه ها

Ёхтахо масти сигор мемиранд
Тозахо чои кухан мегиранд
Акраба метозад...
ياخته ها مست سيگار می ميرند
تازه ها جای کهن می گيرند
عقربه می تازد...

Чашми оина хамуш
Касеро хавасе нест канораш бошад
То ба у
Радди он акраба бар сурати худ бинмояд...
چشم آيينه خموش
کسی را هوسی نيست کنارش باشد
تا به او
رد آن عقربه بر صورت خود بنمايد...

London
18/04/05
02:21am

Awakened Persian Inspiration

Рузгорест синаам пуч аст
Чашми афкори тираам луч аст
روزگاري است سينه ام پوچ است
چشم افکار تيره ام لوچ است

Лолахо дар сароб хушкида
Ахтарон бо шахоб галтида
لاله ها در سراب خشکيده
اختران با شهاب غلطيده

Ёхтахои танам пашимон аст
Ки даруни харими вайрон аст
ياخته هاي تنم پشيمان است
که درون حريم ويران است

Сарнишини осонсури торих
Кубида мисли баргае бо мех
سرنشين آسانسور تاريخ
کوبيده مثل برگه اي با ميخ

Бод аз ламси ман гурезон аст
Шуълаи ломпи ман чи сузон аст!
باد از لمس من گريزان است
شعله لامپ من چه سوزان است

На тавони ба ломп ёзидан
Ва на имкони чон бозидан
نه توان به لامپ يازيدن
و نه امکان جان بازيدن

Дугмаи «ист»-и он нопайдост,
На «олорм»-е ба сохибаш, ки Худост
دگمه "ايست" آن ناپيداست
نه "آلارم"-ي به صاحبش که خداست

На Суруше барад паёмамро
Мочарохои субху шомамро
نه سروشي برد پيامم را
ماجرا هاي صبح و شامم را

Хар чи овоз – касидаи бим аст
Хама “we got him” ва “killed him” аст
هر چه آواز - قصيده بيم است
همه
"we got him" و
"killed him"
است

Кахкароист сайри ин мошин
Аз буландо равонаи поин
قهقرايي است سير اين ماشين
از بلندا روانه پايين

Мушхо мекашанд танобашро
Пашшахо баста чашму бобашро
موشها مي کشند تنابش را
پشه بسته چشم بابش را...

London
18/04/05

Friday, April 15, 2005

Lost Hats and Stolen Thrones

It’s drizzling out there and I am happy to be indoors to enjoy my poetic mood rather than being under the rain and moaning about my absent-mindedness that I have lost the second black nylon hat during last couple of months on a train and both of them were from a dear friend of mine…

I have disappeared for a while, I know, and I do feel guilty for that. At least here, in my Thoughtland, I should have appeared more frequently just to let you and myself know that my head is still able to use its brain and there are some thoughts hidden indeed. But I couldn’t find them in my painfully obscure brain during these days…

I don’t know what happened, but strangely for myself I could see how the clouds of obscurity started getting dispersed and going away and the atmosphere resumed pushing my chest to breathe deeper and forced my eyes to see colours other than black.

I even decided to wipe the thick dust off my radio receiver (a gift from another friend of mine) and replace its rusted batteries to make it speak again.

Throughout those bleak days of obscurity I was silently watching dramatic events in my region. (By “silently” I mean my mental state, otherwise I was shouting and moving in the office.)

The most democratic leader in Central Asia fell down of his throne and ran away as soon as he fell. (By “the most democratic” I mean comparatively open society in the region. I don’t want to give you any illusions of real democracy in that part of the world. Because the real one does not exist in the contemporary world at all, let alone my remote region).

I talked to him, the overthrown monarch that apparently had an intention to root himself and his dynasty to the throne by promoting his siblings – son and daughter – to seize the seats in the parliament. I could feel the sound of remorse trembling in his academically thoughtful words. He was not the same Askar Akayev anymore. Otherwise I couldn’t get him just like that over the phone. He had no hope to regain his authority. It was gone for good and he could realize it. The only thing he was asking for was a certain respect to his historic personality and guaranteed return to his homeland. Respect was given afterwards, but his return is not guaranteed yet.

Firstly, all experts pointed at the US again: the evil empire is spreading its branches in Central Asia and another mushroom-like pro-American regime was born. Even Akayev was certain that “the tulip revolution” was planned by America, namely by its Ambassador to Bishkek, Stephen Young. He prompted me to find the plan in the Internet and I did. The document did really have Young’s signature underneath. Of course, the accusation was firmly denied by Mr Young in Bishkek.

However, nowadays I can hear more whispers about Russia’s role in the Kyrgyz “revolution”. As if Russia just didn’t want to seat and wait until another “pro-American” revolution will overthrow a pro-Moscow regime in the region. Putin has decided to do that himself just by replacing one amicable partner with another one. Surprisingly, current affairs in Kyrgyzstan and early statements of Bakiev (the new Kyrgyz leader) about Russia support this speculation convincingly.

If to believe to the plan purported to be the American plot against Akayev’s regime that coincides with the whole process of the events in Bishkek and its consequences, the incumbent regime in Tajikistan will be the next government to be washed away by the tide of “velvet revolutions” in ex-Soviet empire, followed by Kazakhstan and Uzbekistan.

According to another hypothesis, that plan could have been drafted by Moscow and fraudulently “has been signed” by Stephen Young. Otherwise how to explain unexpected release of the Tajik Democrats’ leader Mohammadruzi Iskandarov in Moscow, whereas he was detained by Russian special forces at Dushanbe’s request 4 months back to face extradition to Tajik authorities? And as soon as he gets freed, in a letter of gratitude to Putin he says: “Dear President! You gave me freedom and I will try to return it to my people!” and starts chanting revolutionary slogans in his interviews and frankly wishing about the repetition of the Kyrgyz scenario in Tajikistan.

Can you really imagine that anything would change in that static country? I know that the picture looks too hopeless, but who could predict what happened in Kyrgyzstan before it did? Even the main factors of the change of power in Kyrgyzstan, as it was put by the leaders of the revolution, are obvious in Tajikistan too: annoying poverty and wide-spread corruption.

I refrain myself from any sort of predictions, but I have some feelings indeed. Something is approaching and something, or even maybe everything, will change in my country too. Just because it has to. Everything changes and Tajikistan is not an exemption. It is a part of the process of evolution too.

Tajikistan is crying for a change, otherwise we will lose it for good. No, no! I am by no means exaggerating, dear!