Monday, April 18, 2005

The Third Feather of Inspiration

Шахри ман пушти хамон кухи буланд аст
Хамон!

Модаре хаст он чо
Пур аз буи бихишт
Тобиши шуълаи хуршед аз уст
Мохро мехри мунираш ба фазо меорад
Гул бари дидани у меруяд
Осмон гуссаи у меборад
Лола бо шодии у механдад
Булбул аз киссаи у мегуяд
Модаре хаст ба покии Худо...

شهر من پشت همان کوه بلند است
همان!

مادری هست آنجا
پر از بوی بهشت
تابش شعله خورشيد از اوست
ماه را مهر منيرش به فضا می آرد
گل بر ديدن او می رويد
آسمان غصه او می بارد
لاله با شادی او می خندد
بلبل از قصه او می گويد
مادری هست به پاکی خدا...

Модаре
Пушти хамон кухи буланд
Чашмбарох
Куххо дасти дуъои уянд
Чашмахо замзамаи сураи девандозаш
مادری
پشت همان کوه بلند
چشم براه
کوهها دست دعای اويند
چشمه ها زمزمه سوره ديو اندازش

Модаре хаст, ки пахнои замин
Сурати калби чахонгири уст
Он бузургахтари рахшон ба фазо
Ки ба у менигарад
Чашми уммеди равони модари пири уст
Модаре хаст, ки номуси Худост
مادری هست که پهنای زمين
صورت قلب جهانگير اوست
آن بزرگ اختر رخشان به فضا
چشم اميد روان مادر پير اوست
مادری هست که ناموس خداست

Хадаф аз халки башар у буда
Боги пурбори Худоро
Бехтарин бору самар у буда
هدف از خلق بشر او بوده
باغ پربار خدا را
بهترين بار و ثمر او بوده

Модаре хаст, ки буд
Модаре хаст, ки хаст
Модаре хаст, ки то чархи замин мегардад
Хохад монд.
مادری هست که بود
مادری هست که هست
مادری هست که تا چرخ زمين می گردد
خواهد ماند

London
18/04/05
03:19am

No comments: