Thursday, February 08, 2007

Transoxonian Drop

در اين سرای دودر من دمی نياسودم
مسافه هر چه بدانی، عزيز، پيمودم

گناه، هر چه شناسی، قرين من بوده
ثواب، هر چه شماری، قرين آن بودم

شباب، در تن من هست و در وجودم نيست
خراب، هر چه که آباد بوده در بودم

طناب، هر چه فکندند، به بال من ننشست
کتاب، هر چه نوشتند، به خنده آلودم

اگر عزيز، تويی، يوسفی ز کنعانم
خطر سرشت من است و سزای نمرودم

مطاع پيرهنم رستگاری قوم است
ظريف و ناب ترين قطره ورارودم

02.02.07
02:15 AM

Dar in saroi dudar man dame nayosudam
Masofa har chi bidoni, aziz, paymudam

Gunoh har chi shinosi, qarini man buda
Savob har chi shumori, qarini on budam

Shabob dar tani man hastu dar vujudam nest
Xarob har chi ki obod buda dar budam

Tanob har chi fikandand, ba boli man nanishast
Kitob har chi navishtand, ba xanda oludam

Agar Aziz tui, Yusufe zi Kan'onam
Xatar sirishti man astu sazoi Namrudam

Mato'i pirahanam rastagorii qawm ast
Zarifu reztarin qatrai Varorudam

***

Dar in saraye dodar man dami nayasudam
Masafe har che bedani, aziz, peymudam

Gonah har che shenasi, qarine man bude
Savab har che shomari, qarine an budam

Shabab dar tane man hast o dar vojudam nist
Xarab har che ke abad bude dar budam

Tanab har che fekandand, be bale man naneshast
Ketab har che neveshtand, be xande aludam

Agar Aziz toi, Yusefi ze Kan'anam
Xatar sereshte man ast o sezaye Namrudam

Mata'e pirehanam rastegariye qowm ast
Zarif o riztarin qatreye Vararudam

No comments: