Monday, September 15, 2008

Salutation

Аз дусти фарзонае, ки точикест нажода аз порсиёни Афгонистон ва мукими Ландан, чакомаи зерро дарёфт кардам. Дарегам омад лаззати хондани онро бо шумо кисмат накунам.

Чароги Aнчуман

Аз диёри навшахидон меравам
Бо дили пурхун мехмон меравам
Хонаи уммеди точики чахон
Назди фарзандони Сомон меравам
Бо саломи точикони механам
Суи халки Точикистон меравам
Аз Хуросону дили Ховарзамин
Дар Хучанду дар Зарафшон меравам
Бо паёми оташини дустй
Аз дили Панчшеру Парвон меравам
Кобули мо чун бувад афсурдадил
Дар Душанбеи шугуфон меравам
Чун наям мохии мурдоби Ватан
Суи Омуи хурушон меравам
Дуст дорам бас ки шеъри Рудакй
Аз Мазори «Шохи мардон» меравам
Аз Хироту Газнаву Балху Тахор
Бо сипохи нури Яздон меравам
Шуд агар тороч Кухи Нури мо
Дар диёри точдорон меравам
То биёбам гавхари гумгаштаам
Суи Помиру Бадахшон меравам
Дар Самарканду Бухорои шариф
Бо ду чашми ашкборон меравам
Сар ба сангу сахрахо кубидаам
Гох уфтон, гох хезон меравам
Шури озодй нихон дар синаам
Суи озодипарастон меравам
Бо шиъори дустии мардумон
Аз дили Шарки мусалмон меравам
Обхои рафта меорам ба чуй
Аз паи расми ниёкон меравам
Мекунам рахтуша аз назми дарй
Назди ёрони сухандон меравам
Армугони мо бувад шеъру суxан
Бо суруди ишки инсон меравам
Гар суруди мо ба оташ сухт, сухт
Бо дуруди Шахпалангон меравам
Гаштаам озод аз занчиру банд
Хамчу шере дар наистон меравам
Боз мечуям табору асли хеш
Бо умеди васли ёрон меравам
Дар раги точики озоди чахон
Хамчу хуни гарму чушон меравам
То биронам чугди чанг аз кораам
Бо гурухе аз укобон меравам
Бошадам дар каф Чароги Анчуман
Суи фардои дурахшон меравам

Нолаи Нилоб

از دوست فرزانه ای که تاجيکی است نژاده از پارسيان افعانستان و مقيم لندن، چکامه ای دريافت کردم. دريغم آمد که لذت خواندن آن را با شما قسمت نکنم.

چراغ انجمن

از دیار نوشهیدان میروم با دل پرخون مهمان میروم

خانهء امید تاجیک جهان نزد فرزندان " سامان " میروم

با سلام تا جکان میهنم سوی خلق تاجیکستان میروم

ازخراسان ودل خاورزمین درخجند و در زر افشان میروم

با پیام آتشین دوستی ازدل پنجشیر و پروان میروم

کابل ما چون بود افسرده دل در دوشنبه شگوفان میروم

چون نیم ماهی مرداب "وطن " سوی آموی خروشان میروم

دوست دارم بسکه شعر رودکی از مزار "شاه مردان" میروم

ازهرات وغزنه وبلخ وتخار با سپاه نور " یزدان" میروم

شد اگر تاراج "کوه نور" ما در دیار تاجداران میروم

تا بیابم گوهر گمگشته ام سوی پامیر و بدخشان میروم

درسمر قند وبخارای شریف با دوچشم ا شکباران میروم

سربه سنگ وصخره ها کوبیده ام گاه افتان، گاه خیزان میروم

شور آزادی نهان درسینه ام سوی آزادی پرستان میروم

با شعار دوستیی مردمان از دل شرق مسلمان میروم

آبهای رفته می آرم به جو ی از پی رسم نیاکان میروم

میکنم رهتوشه از نظم دری نزد یاران سخندان میروم

ارمغانی ما بود شعر و سخن باسرود عشق انسان میروم

گرسرود ما به آتش سوخت سوخت با درود " شهپلنگان " میروم

گشته ام آزاد از زنجیر و بند همچو شیری در"نیستان " میروم

باز میجویم تبار واصل خویش با امید وصل یاران میروم

دررگ تاجیک آزاد جهان همچو خون گرم وجوشان میروم

تا برانم جغد جنگ از قاره ام با گروهی از عقابان میروم

باشدم د رکف " چراغ انجمن "

سوی فردای درخشان میروم

"ناله ء نیلاب "

1 comment:

Khalek said...

salam my friend ! thank you for poem about tajiks (nali nilab )
it is a great expression in this poem about a tajik feeling towards his homeland . keep up the great job .