Friday, June 26, 2009

You’ll Come Out Stronger, Iason!

Дар чанги истибдод

Ёсун Отеносиёдис (Iason Athanasiadis) дар зумраи боздоштиёни руйдодхои ахир дар Эрон аст. Ёсун, ки як рузноманигори юнонитабор бо тобеъияти дугонаи юнонй ва бритониёист, чараёни интихоботи Эронро барои Вошингтун Тоймз (The Washington Times) пушиш медод ва пеш аз тарки Техрон дар фурудгохи Имом Хумайнй боздошт ва ба анчоми «фаъъолиятхои зеризаминй» муттахам шуд.

Ёсун аз ошноёни Як Дарвеш аст. Чавоне бо дониши фавкулъода гании забонй ва фархангй, ки ба забонхои юнонй, инглисй, порсй ва туркй ба салосати тамом сухбат мекунад ва бо чанд забони дигар ошнойи дорад ва се сол (2004-2007) дар Эрон зиндагй кардааст ва Эрону мардумашро самимона дуст дорад. Ёсун фориг-ут-тахсили Донишгохи Оксфурди Инглис аст ва дар муассисаи равобити байнулмилали Техрон хам дарс хондааст. Номи хонаводагии сахташро ба шухй "Отенизода" (зодаи шахри Отен - Афина) мегуфт, то аз захмати чандин бор такрори он рохат шавад.

Маъмуриятхои ахири у ба унвони як рузноманигори озод дар Туркияву Лубнон буд. Карор буд Ёсунро пас аз бозгашташ аз Техрон бибинам. Ёсун аккоси хуб хам хаст ва мехостам тозатарин аксхои у аз Эрону Туркияву Лубнонро канори хам бигзорем ва матолибе фархангй тахия кунем.

Чанде пеш як гузориши чандрасонаии Ёсунро бо хам тахия карда будем, бо номи «Техрон: нигохе аз берун». Барои муъаррифии кори Ёсун навишта будам:

«Хоричихое, ки гузорашон ба Эрон меуфтад, маъмулан бо кулбори зехнии гароне ба кишвархояшон бармегарданд. Чун голибан тасвире, ки аз Эрон пеш аз сафар дар зехнхои худ доштаанд, бо тасвире, ки пас аз ошнойи бо ин кишвар ва икомат дар он шакл мегирад, хамхонии чандоне надорад. Ба вижа агар муддати икоматашон дар Эрон яке-ду мох на, балки се сол бошад.»

Умедворам ин бор икомати ичбории Ёсун дар Эрон он кадр ба дарозо накашад ва тасвири кашанге, ки аз Эрону мардуми он дар поёни сафари каблиаш ба он кишвар ба зехн супурда буд, хеле махдуш нашавад.

Ёсун барои он гузориши мусаввараш матни гаррои шоъиронае ба забони инглисй навишта буд, ки барояш ба порсй баргардонам. Сипас Ёсун ду бор он матни порсиро бароям забт карду фиристод; як бор аз Истонбул ва бори дуюм аз Бейрут. Рузноманигоре кушост, ки талош мекунад корашро дар хадди аъло анчом дихад, бидуни хеч каму касре. Хосили он хамкории мо гузорише шуд, ки хазорон хонанда руи он ангушт заданду хонданду тамошояш карданд.

Акнун Ёсун дар боздоштгохест, ки намедонем дакикан кучост ва падару модараш бо пахши баёнияе аз макомоти Эрон хохиш кардаанд, ки писарашонро озод кунанд. Чун танхо хадафи Ёсун ба унвони як рузноманигор пушиши руйдодхо буда, на фаъъолияте махфй. Хосили фаъъолияти ошкори у дар Эрон хам дар рузномахо мунташир шуда, на дар парвандахои комилан махрамонаи сервисхои чосусй.

Аммо Гуломхусейн Мухсинии Эжейи – вазири иттилоъоти Эрон дар изхороташ дар бораи боздошти Ёсун гуфт: «Мо хар касеро, ки дар холи гирдоварии иттилоъот дар бораи Эрон аст, боздошт мекунем.» Вале гирдоварии иттилоъот вазифаи як рузноманигор аст. Оё ин сухани ачибу гариб ба маънии лагви ниходи рузноманигорй дар Чумхурии Исломист? Рузноманигор, агар иттилоъот гирдоварй накунад, бояд чи кор кунад? Ба эхтимоли зиёд, бояд мунтазир бимонад, то бултанхои омодае аз Вазорати Иттилоъотро дар ихтиёраш бигзоранд, то хамонро ба хурди расонахои худ бидихад.

Албатта, Ёсун ин корро намекард ва хеч рузноманигори ростине хам намекунад. Вай мушохидоташро аз раванди интихобот баён мекард ва барои намуна, дар маколае, ки рузи 16 жуан (июн) дар торнамои Гордиян чоп шуд ва мутаъаллик ба калами ин дусти мост, менависад, ки шахри Техрон миёни хомиёни Махмуди Ахмадинажод ва ракиби шикастхурдаи вай Мирхусейни Мусавй ду тикка шудааст. Рузи 17 жуан (июн) вай як чехранигорй аз Мусавиро дар Вошингтун Тоймз чоп кард. Кадом як аз инхоро бояд кори «зеризаминй» талаккй кард?

Таваччух ба вокеъаи боздошти Ёсун дар арсаи байнулмилалй, бо назардошти тобеъиятхои у, ру ба афзоиш аст ва сафорати Юнон дар Техрон ва хатто вазири хоричаи Бритониё дам аз талош барои озодии у задаанд. Аммо ба гузориши Хабарнигорони Бидуни Марз, дар паи руйдодхои пурошуби Эрон то кунун 33 тан рузноманигор боздошт шудаанд, ки аксаран эронианд ва сарнавишти онхо метавонад тиратар бошад.

Режиме, ки талош мекунад ба зури чангу дандон худашро руи тахт хифз кунад, маъмулан пеш аз хама бо он чангу дандонаш ба чони рузноманигорон ва асли озодии баён меуфтад. Аммо он даста аз режимхое, ки ин талошро карданд, боз хам саранчом ба партгохи торих хавола шуданд.

Сухан модда нест ва онро наметавон хабс кард, кушт, оташ зад, тикка-пора кард... Сухан фаррору сайёлу симобвор аст ва аз кучактарин сурохи мумкин дарз мекунад ва дар фазое бозтар рахо мешавад ва дар нихоят табли расвоии режимхои дуруггуву фосиду табахкорро дар саросари чахон мекубад.

Нафси боздошти рузноманигорон ва талош барои хафа кардани садохои мухолиф дар Эрон нишонаи шикасти режими то дандон мусаллах дар баробари мардуми бедифоъу номусаллах аст. Нишонаест аз вокеъияти иддаъои такаллубй будани интихоботи ахир, ки дар торихи Эрон собика надошт. Агар натичахо сохтагй набошанд, чаро Хоманайи бояд чонбакаф шавад ва Ахмадинажод ин хама нигарон бошад? Агар мардум ба Ахмадинажод 63 дарсад раъй додаанд, дар сурати баргузории интихоботи дубора хам ин корро хоханд кард. Аммо на. Мутмаиннан макомоти Чумхурии Исломй наметавонанд дуруге ба ин гундагиро дубора такрор кунанд.

Хоманайи мегуфт: Магар мешавад 11 милюн раъй такаллубй бошад? Шурои Нигахбон бо баррасии орои факат 50 шахристон мавчудияти такаллубу тахаллуф дар 3 милюн раъйро эътироф кард. Хуб, агар 3 милюн раъй дар бахши кучаке аз кишвар дастхуши тахаллуфот шуда, чаро 11 милюн раъй набошад?

Дар урф мегуянд, ки дуруг хар чи бузургтару шохдортар бошад, мардуми авом ба он бештар бовар мекунанд. Макомот, ки аз боз омадани ислохталабон ба кудрат шадидан харос доштанд, бо дасткории бесобика дар орои мардум ва дуздидани амонати мардум хостанд чилави онро бигиранд. Мусалламан, режими мустабид ба хар кимате талош мекунад сари кудрат бимонад. Дар ин миён рузноманигорони ростин хастанд, ки никоб аз сурати онхо бармедоранд ва мавриди хашми макомот вокеъ мешаванд.

Танхо метавон умедвор буд, ки Ёсун ва ёрони дигар, ки дар чанги макомоти ЧИ гирифтор мондаанд, ба зудй рахо шаванд ва дубора маъмурияти шарифи худро, ки бозгу кардани вокеъиятхост, аз сар бигиранд. Барояшон бурдборй мехохам.

Торнамои Iason Athanasiadis
Ёсун дар Wikipedia

3 comments:

Anonymous said...

А. Мамадазимов: «Режим в Иране под надежной защитой»

По мнению политолога, Таджикистану более выгоден Махмуд Ахмадинежад в качестве президента.


Он также выразил сомнение, что митинги в Иране могут привести к дальнейшему осложнению ситуации или стать причиной смены власти.

В то же время эксперт убежден, что, невзирая на трудности внутри самого Ирана, для нашей страны было бы более удобно работать с прежней властью.

- В Таджикистане реализуется много совместных проектов с Ираном, работают инвестиции, а при осуществлении какого-либо революционного, или "цветного" сценария, скорее всего, большинство из них просто повиснут в воздухе, - заключил политолог.«Консерватор»

Сын бедного кузнеца считается очень популярным политиком среди сельского населения Ирана. Консерватизм Махмуда Ахмадинежада проявился еще в бытность мэром Тегерана. Возглавив администрацию столицы, он свернул большую часть либеральных реформ, проводимых его предшественниками. По его указу были закрыты все западные заведения быстрого питания ("Фаст-фуд").

В октябре 2005 года Ахмадинежад впервые выступил с антиизраильскими высказываниями Впоследствии президент Ирана неоднократно высказывался против права государства Израиль на существование. Кроме того, Ахмадинежад подвергал сомнению достоверность информации об истреблении евреев во время Холокоста.

В феврале 2006 года Ахмадинежад объявил о прекращении добровольного сотрудничества Ирана с МАГАТЭ и возобновлении иранской программы по обогащению урана. В апреле 2006 года президент Ирана объявил о вхождении своей страны в клуб держав, обладающих ядерными технологиями. Несмотря на введение Советом Безопасности ООН санкций против Ирана, страна занялась обогащением урана при помощи центрифуг.«Реформатор»

На посту премьер-министра с 1981 по 1989 гг Мусави выступал с резкими антизападными заявлениями, критиковал Израиль и США, причем Америку он называл "великой сатаной". Сообщалось, что Мусави был одним из тех, кто помогал создавать движение "Хизбалла" и призывал к тому, чтобы исламская революция "охватила весь мир", хотя в 1984 году от последнего лозунга отказался.

Однако в 2009 году, выставив свою кандидатуру на выборах президента Ирана, Мусави, вопреки своим заявлениям 20-летней давности, занял реформистскую позицию и критиковал консервативную политику Ахмадинежада. По его мнению, своими действиями президент поставил под угрозу экономику страны и ухудшил отношения с США и Израилем. Считают, что Мусави пользуется поддержкой интеллигенции, молодежи и средних слоев населения Ирана, которые были недовольны засильем духовенства и навязыванием пуританских обычаев. Также считается, что ему было бы проще вести диалог с Бараком Обамой, хотя Мусави заявлял, что, в случае своего избрания, не будет отказываться от ядерной программы.

F

D said...

Политолог говорит:

"В Таджикистане реализуется много совместных проектов с Ираном, работают инвестиции, а при осуществлении какого-либо революционного, или "цветного" сценария, скорее всего, большинство из них просто повиснут в воздухе."

Спроси у этого политолога: кем были подписаны контракты совместных проектов между Ираном и Таджикистаном? Сыном бедного кузнеца и попюлистом Ахмадинежадом или реформатором Хатами? И как же они не повиснули в воздухе после смены власти? Не стоит маскировать свое более глубокое чувство привязанности к тирании за завесой "национальных интересов".

А то, что Сын кузнеца популярен среди сельского населения - это старая басня, опровергнутая знатоками иранского лабиринта власти и правления, а также и независимыми институтами выборов (к примеру, ChathamHouse). В Иране случилось небывалое: консерваторы, вкуcившие горесть реформаторского правления, впервые умудрились фальсифицировать итоги выборов. А народу все видно. Этим дело не кончается. Раскол не только между народом и властьями; раскол - на самой верхушке власти. А это уже "осложнение ситуации". Режим либо будет вынужден измениться, либо бросится впучину. Так же как и его предшественник - шахский режим и все диктаторы мира. Поживем - увидим.

D said...

Ёсун рузи якшанбе (05.07.09) озод шуд.