Tuesday, April 01, 2008

April Fool's Day


Холо ки карор шуд, бихандем, пас бигзоред аз самими шикам (манзур дил буд) бихандем.

Азизтарин дустам дар ин руз бароям чанд латифаи ноб фиристод ба калами Бернорд Клорк, ки нахуст ба забони асл ва сипас ба порсй меорам:

1. Losing all your friends.
Man comes home, finds his wife with his friend in bed. He shoots his friend and kills him. Wife says 'If you behave like this, you will lose ALL your friends.'

1. Аз даст додани хамаи дустон.
Марде ба хона меояду хамсарашро бо дусташ дар бистар мебинад. Дусташро шиллик мекунаду мекушад. Хамсараш ба у мегуяд: "Агар ту ин гуна рафтор дошта бошй, ба зудй ХАМАИ дустонатро аз даст хохй дод."

2. Brother wanted.
A small boy wrote to Santa Claus,' send me a brother'....Santa wrote back, 'SEND ME YOUR MOTHER'......

2. "Бародар мехохам"
Як писари кучулу ба Попо Нуэл (Бобои Барфй) нома менависаду аз у мехохад, ки барояш як бародар бифиристад. Попо Нуэл дар посух менависад: "МОДАРАТРО БИФИРИСТ"...

3. Meaning of WIFE
Husband asks, 'Do you know the meaning of WIFE? It means 'Without Information Fighting Everytime'!'
Wife replies, 'No, it means 'With Idiot For Ever'!!!'

3. (Дар баргардони ин яке як хурда дасткорй мекунем)
Маънии ЗАВЧА
Шавхар мепурсад: Медонй, ки маънии ЗАВЧА чист? "Зиккидан Аз Вуфури Чахолати Абадй!"
Хамсараш ба у посух медихад: "На, маънии он "Зани Асири Вахшиии Чохили Абадй" аст!!!

4. Importance of a period
Teacher: 'Do you know the importance of a period?' Kid: 'Yeah, once my sister said she has missed one, my mom fainted, dad got a heart attack & our driver ran away.'

4. Ахамияти "период"
Омузгор: "Ту ахамияти "период"-ро медонй?"
Кудак: "Оре, як руз хохарам гуфт, ки ин мох "период" надоштааст, модарам аз хуш рафт, падарам сактаи калбй гирифт ва ронандаамон гурехт."

5. Confident vs. confidential: A young boy asks his Dad, 'What is the difference etween confident and confidential? Dad says,'You are my son, I'm confident about that. Your friend over there, is also my son, that's confidential!'

5. (Ин яке хам бозй бо вожахост ва ба ночор дасткорй мехохад)
Махрам ва махрамона
Духтараке аз падараш мепурсад: "Тафовути миёни "махрам" ва "махрамона" чист?
Падар посух медихад: "Ту духтари ман хастй, яъне махрами манй. Дусти ту хам, ки он чо нишастааст, духтари ман аст. Аммо ин яке махрамона аст!"

6. Anger management?
Husband: 'When I get mad at you, you never fight back. How do you control your anger?'
Wife: 'I clean the toilet.'
Husband: 'How does that help?'
Wife: 'I use your toothbrush.

6. Кунтрули хашм?
Шавхар: "Ман вакте аз дасти ту асабонй мешаваму ба сарат дод мезанам, ту хомуш мемонй. Чи гуна метавонй хашматро кунтрул кунй?"
Зан: "Ман дастшуйи (хочатхона)-ро мешуям.
Шавхар: "Хуб, шустани дастшуйи чи гуна бароят кумак мекунад?"
Зан: "Ман онро бо мисвоки ту мешуям."

Бо сипос аз дустам ва ба умеди ин ки ханда хамеша аниси лабони шумо бошад.

Рузи ханда, ки таъбире тоза аз хамон Сездахбадари бостонии худамон аст, ба якояки шумо фархунда бод.

4 comments:

Anonymous said...

Зинда бод! Шикамию чигарй хандидам.

D said...

Нуши чон, Точвари гиромй!

Ramin said...

Dariush xeyli zeyaad xandidam. Zendah baashid!

D said...

Хушхолам, ки хушхолй, Ромини гиромй. Поянда бошй.