Monday, April 28, 2008

Heed The Begging Bowl Please

Мавсими Гадойии Бузурги тоза фаро мерасад. Агар дар Душанбе зиндагй мекунед, мумкин аст кашкули дарвешии шахрдори Душанбе ба зудй дар остонаи коргохатон зохир шавад.

Шахрдори Душанбе, ки раиси Мачлиси Миллй хам хамуст, аз масъулони хамаи муассисот ва ширкатхои мустакар дар пойтахт хостааст, ки то 15 жуие (июл)-и оянда ин кашкули гадойиро бо 10 милюн дулор пур кунанд. Билохира, неругохи Рогун бояд сохта шавад ё на?!

Рохи таъмини ин хазинаи калон хам ба рохатй таъйин шудааст: задан аз лукмаи хурду бузург ва задани он лукма дар дахони давлате, ки каблан хам (дар дахаи 1990) барои сохтмони неругохи Сангтуда-1 пули хангуфтеро аз чайби мардум зада буд ва хануз равшан нест, ки бар сари он пул чй омад. 75 дарсади хазинаи Сангтуда-1-ро РАО ЕЭС-и Русия таъмин мекунад. Сахми мардуми бечораи Точикистон дар 25 дарсади бокимонда чанд аст? (Выражайтесь помедленее, пожалуйста. Просто не понимаю о чем Вы говорите!)

Холо ниёзи мубрами кишвар ба даст ёфтан ба истиклоли энержй рахбарони хирадманду дилсузи мардумро водоштааст, ки ба фикри гармии хонахои мардум дар зимистони оянда бошанд. Ва чун мардум ба хадде пул доранд, ки махалли сарфи сармояашонро ба сахтй пайдо мекунанд, бояд як мох дастмуздашонро (тайи ду мохи оянда) ба сандуки эхдоси неругохи Рогун бирезанд. Хачми он маблаг 10 милюн дулор хохад шуд. Аъзои мискини хар ду мачлиси порлумони Точикистон бо азхудгузаштагии шоёни тахсин аз хамин холо тасмим гирифтаанд, ки пешоханги ин чунбиши худчуши мардумй барои рахойии кишвар аз мазикаи энержй шаванд ва як мох хукуки худро ба ин сандук ворез кунанд. Бар сари ин пул чй хохад омад? (Извините, Вам не кажется, что Вы слишком любопытны?!)

Шакке нест, ки фардо шахрдорони дигар бо пайравй аз икдоми хирадмандонаи шахрдори Душанбе дар остонаи Рузи Захматкашон кашкули гадойиро ба остонаи якояки захматкашони кишвар хоханд кашонд. Ва он гох мумкин аст як сифри дигар ба 10 милюни мавъид изофа шавад. Ва мумкинтар аст, ки мо хушбахттар шавем! Ураааа!

Кй мегуяд, ки 60 дарсади мардуми Точикистон зери хатти факр ба сар мебаранд? Номаъкул кардетон-дия! Мардуми Точикистон бо ториху фархангу забону адабиёти бисёр ганй ва ориёйи чи гуна метавонад худаш ганй набошад? Магар хамин мардум нестанд, ки бо нахустин ишора аз рахбарони калладор бо калла ба истикболи хар навъ гадоие давидаанд ва кашкулро хамвора пур кардаанд? Мардуми Точикистон ба унвони мехмоннавозтарин мардуми чахон харгиз каломи «На!»-ро ба забон намеоранд ва дар вокеъ, Точикистон бихишти гадоён аст. Хеч гадоеро аз дар нарондаанд. Чаро ин якеро биронанд?

Кй мегуяд, ки худи шахрдор ё раисичумхурй дар сурати тамоюл метавонанд он 10 милюн дулорро аз хисобхои шахсиашон ба сандуки Рогун бирезанд? Онхо агар 10 милюн доштанд, магар дар Точикистон зиндагй мекарданд? То холо яке дар Сан-Фронсиску буду дигарй дар Бохомо, по руи по дароз кашида буданду аз бутони симинтан мосожу муштумол мегирифтанд. Ва хатто агар дошта бошанд, гами мардуми бечора ичоза намедихад, ки ин корро бикунанд! Ва хатто агар дар бонкхои Суису Муису гайраву золик 10 милюн (ки чй арз кунам, шояд дахчанд) дошта бошанд, чаро онхо ба Сандуки Рогун пул бирезанд? Магар хамин мардум набуданд, ки тайи зимистон азоби бебаркй кашиданд? Хуб, пас чаро набояд дар равшан шудани хонахояшон сахм бигиранд? Хонаи рахбарон харгиз аз барк бебахра набуда ва азоби бебаркй хам шомили холашон намешавад. (Позвольте спросить, что такое «бебарки»?! Неустанно твердите одно и то же «бебарки» да «бебарки»! Надоели уже!)

Кй буд, ки мепурсид «дар ин ду мох (май-жуан) мардум чй гуна шиками фарзандонашонро сер кунанд?» Зинда бод «чай-чаппати»!

No comments: